Cizí jazyky


Å kola byla vždycky opravdu můj veliký koníÄek. Sama jsem vždycky rodiÄům říkala, proÄ mÄ› tÅ™eba jako malou holku nevzali také nÄ›jaké jazykové kurzy. Navíc moje sestra studovala jazykovou Å¡kolu, kde se uÄila tÅ™i jazyky. UÄila se tam nejenom angliÄtinu, která byla základ, ale dále také například nÄ›mÄinu, francouzÅ¡tinu, italÅ¡tinu a Å¡panÄ›lÅ¡tinu. Já vím, že je toho opravdu hodnÄ›, ale když jste na jazykové Å¡kole, tak se tam toho uÄíte vážnÄ› mnoho, a to vÄetnÄ› jazyků, které jsou základ. Já jsem vždycky umÄ›la anglicky, ale také jsem se chtÄ›la dále vzdÄ›lávat, a když jsem rodiÄům Å™ekla, že bych také chtÄ›la tÅ™eba studovat tureÄtinu a italÅ¡tinu, tak se jenom zhrozili.

Moje sestra umí mnoho jazyků.

Oni Å™ekli, že pÅ™eci jeden lingvista v rodinÄ› už staÄí, ovÅ¡em nechápu, proÄ mÄ› rodiÄe v tomhle nepodporovali. Moji sestru právÄ› podporovali až moc, sestru také vždycky posílali na nÄ›které zahraniÄní pobyty, roÄnÄ› je to prý vyÅ¡lo i na padesát tisíc korun a mÄ› poslali akorát do kroužku kreslení. Protože jsem ale nikdy nechtÄ›la být malířka, tak i tak mÄ› rodiÄe stále nutili, abych chodila do kroužku kreslení, že prý se mi to tÅ™eba také zalíbí. RodiÄe totiž mÄ›li takové ideje, že ze mÄ› bude malířka, stejnÄ› tak jako z mé prababiÄky.

Ráda Ätu knihy v angliÄtinÄ›.

PrababiÄka také malovala hodnÄ›, ale sice nebyla tak významná a známá jako tÅ™eba Picasso a podobnÄ›, ale babiÄka také mÄ›la opravdu hodnÄ› obdivovatelů a namalovala tolik obrazů, že se také prodávaly do zahraniÄí. Abych se vrátila zpátky ke vzdÄ›lání. Já jsem sice nakonec vystudovala jenom ekonomickou Å¡kolu a dále jsem studovat neÅ¡la, protože jsem chtÄ›la studovat jazyky, ale nakonec jsem si Å™ekla, že radÄ›ji budu pracovat, protože rodiÄe se mnou nebyli vůbec spokojení. ChtÄ›li, abych Å¡la na umÄ›leckou fakultu, a tak jsem se neodhodlala, abych Å¡la tÅ™eba na nÄ›jakou vysokou Å¡kolu ekonomickou. Opravdu jsem se nechtÄ›la dívat na kyselé obliÄeje rodiÄů, že jsem zmaÅ™ila jejich sny.