Naše ekonomie


Ekonomika je nÄ›co, Äeho bychom si my lidé mÄ›li vážit, tedy mÄ›li bychom si vážit takové ekonomiky, která je opravdu poctivá a která funguje na sto procent. Bohužel, ale u nás v republice ekonomika nefunguje. Myslím si, že ekonomika i ekonomie jsou vážnÄ› na bodu mrazu. Vůbec nevím, jak to bude tÅ™eba za deset a nebo za dvacet let. Já vím, že se v poslední dobÄ› stále Å™eší důchodová reforma. Když už se bavíme o důchodové reformÄ›, tak co si o tom myslíte vy? Myslíte si, že by se důchodová reforma mÄ›la jistÄ› zmÄ›nit? A co si myslíte o tom, že ekonomika také je taková, že už nemá skoro žádné peníze a že máme vÅ¡ude samé dluhy?

Naše republika je zadlužená.

Nevím, jak vy, ale mÄ› tohle moc vadí a vůbec si nevím rady, jak bych tÅ™eba tohle mÄ›la já zlepÅ¡it. SamozÅ™ejmÄ›, že jeden ÄlovÄ›k tohle vůbec nezlepší, ale musela by s tím dÄ›lat nÄ›co vláda, nebo už možná i prezident, protože podle mého názoru tohle už je opravdu katastrofální a nepÅ™ipadá v úvahu, aby potom tÅ™eba moje pravnouÄata vyrůstala do takové chudé zemÄ›. Kolikrát jsem si říkala, že tÅ™eba až syn bude starší a vychodí základní Å¡kolu, že se pÅ™estÄ›huji nÄ›kam do zahraniÄí, kde je to lepší. Opravdu nechápu, jak lidé mohou tolerovat tohle, jaká je u nás v republice ekonomika i ekonomie. Tady je to na bodu mrazu.

Snažím se hodně šetřit.

Lidé by se na základních Å¡kolách už mÄ›li nÄ›co uÄit. TÅ™eba o ekonomii, a to tÅ™eba až od osmé třídy a nebo v deváté třídÄ›. Mě tohle by nevadilo a spíše bych byla ráda, kdyby se tohle i mé dÄ›ti uÄily. Takže jsem ráda, že je moje dÄ›ti zajímá ekonomie a ekonomika a stav naší republiky. Proto dÄ›tem také kupují Äasopisy, které se týkají ekonomie a ekonomiky. DÄ›ti to moc rády Ätou a také se zajímají o to, co se to dÄ›je u nás ve svÄ›tÄ› a to, co se dÄ›je u nás hlavnÄ› v republice. Myslím si, že není na Å¡kodu, když dÄ›ti se budou o tohle zajímat, protože alespoň budou vÄ›dÄ›t, kde to žijí.