Příběh Vesny Vulovičové


Je dost pravdÄ›podobné, že jste jméno Vesna VuloviÄová nikdy neslyÅ¡eli. PÅ™itom se jedná o ženu, která je zapsána v GuinnessovÄ› knize rekordů a její neÅ¡Å¥astný rekord, se odehrál na území ÄŒeskoslovenska. Vesna VuloviÄová totiž získala rekord za nejvyšší volný pád na svÄ›tÄ›, který kdy ÄlovÄ›k pÅ™ežil. Spadla z výšky více jak deseti kilometrů poté, co letadlo, v kterém letÄ›la, explodovalo.

letadlo

Vesna mÄ›la 22 LET. Žila v Jugoslávii a létala pro Jugoslovenski aerotrasport, jako letuÅ¡ka, což byl její sen. 26.1. roku 1972 nastoupila na let JAT 367. Ironií osudu je, že na tomto letu původnÄ› ani být nemÄ›la. PůvodnÄ› mÄ›la letÄ›t jiná letuÅ¡ka, která se kÅ™estním jménem také jmenovala Vesna. Ale spoleÄnost dvÄ› dívky zamÄ›nila, a tak se na palubÄ› ocitla právÄ› Vesna VuloviÄová.

Let byl souÄástí linky Stockholm – Kodaň – ZábÅ™eh a BÄ›lehrad. Vesna nastupovala až v Kodani. CelkovÄ› cestovalo 23 cestujících a pÄ›t Älenů posádky. Zvláštní je, že sama Vesna pozdÄ›ji uvádÄ›la, že posádka jako by cítila, že se nÄ›co stane. Intuice, možná zlá pÅ™edtucha. Nikdo netuÅ¡il, co se stane, jakmile se letadlo ocitne nad územím ÄŒeskoslovenska.

Nad oblastí Srbské Kamenice totiž v nákladovém prostoru letadla vybouchla nastražená nálož.  K teroristickému útoku se pozdÄ›ji pÅ™ihlásila faÅ¡istická organizace s protisrbským zaměřením, která si říkala UstaÅ¡a. Letoun se za letu rozpůlil a jeho trosky se zaÄaly řítit k zemi. Po dopadu vÅ¡ichni zemÅ™eli, až právÄ› na Vesnu.

letadlo

Ta samozřejmě nevyvázla bez zranění. Měla zlomené nohy, lebku i obratle. Od pasu dolů ochrnula, což se ale později podařilo lékařům zvrátit. Nějakou dobu trpěla také amnézií, a z letu si nic nepamatovala.

Byla nejprve léÄená v České Kamenici, poté v Praze, Po dvou mÄ›sících od pádu, se Vesna vrátila domů. Nadále chtÄ›la pracovat jako letuÅ¡ka, což jí ale nebylo umožnÄ›no. Proto pracovala pro leteckou spoleÄnost jako administrativní pracovnice. ZemÅ™ela roku 2016, ve vÄ›ku 66 let.