Jistič je jistota

Každý z nás potřebuje elektřinu. Sice bychom se dokázali obejít vlastně i bez ní, ale to by pak byl život, který by nestál za moc, kterému by k dokonalosti spousta věcí scházela. A tak prostě dáváme u elektřiny jejímu využívání přednost před jejím nevyužíváním. Ale to nevyhnutelně znamená, že chceme-li ji používat, musíme mít k dispozici plody práce elektrikářů. Není myslitelné, abychom si koupili dlouhý kus drátu, jeden jeho konec nechali plandat někde doma a zbytek pak rozvinuli po zemi, abychom druhý konec připojili třeba k turbíně v Temelíně.

elektrické součásti

Je nám potřeba dokonalé elektrické vedení, je nám potřeba i spousta dalších náležitostí, které se s tímto spojují v jeden celek. A nakonec musíme mít i doma dokonalou elektroinstalaci. A protože může být elektrický proud přítel stejně jako nepřítel, je třeba se postarat mimo jiné i o to, aby u nás doma nedošlo při nějaké poruše ke vzniku škod.

Už dávno nás tak chrání před nebezpečím hrozícím ze strany elektřiny jističe, a ještě déle se využívají pojistky. Možná znáte jedno z toho, možná jste dokonce už poznali v životě obojí. Přinejmenším jedno jste ale měli a máte doma určitě. Pokud tam máte zavedenou elektřinu. Bez toho by to nešlo.

svítící žárovka

Když totiž dojde doma ke zkratu zaviněnému čímkoliv, co se stane? Pokud máme jističe, takzvaně je vyhodíme. Tyto nás při přepětí automaticky odpojí od sítě a tím zabrání tomu, aby tu elektřina páchala nějaká alotria. A pokud máme pojistky, ty takzvaně vyhodíme také, ovšem ve skutečnosti v nich přehoří vlákno a tím se rovněž ocitneme odděleni od zdroje elektřiny. Což je v tomto případě žádoucí. Protože tím předejdeme vzniku škod. Kdyby tu takové zajištění nebylo, elektřina by proudila do poškozeného spotřebiče dál a bylo by to nebezpečné majetku stejně jako nám.

A je tu elektrikář Praha 13, který se nám o takové jističe nebo pojistky postará. Aby fungovaly a tedy nás v případě potřeby chránily.